کنسرو خوراک مرغ با سس گوجه فرنگی زشکقیمت: 3.000 تومان