فروش عمده اجناس برای شهر شیراز و شهرستان های استان فارس

پذیرفته می شود.

راه های ارتباطی جهت سفارشات شما:

: ایمیل سایت

ایمیل: supermarketsdahkoh@gmail.com

آی دی یاهو: dahkoh1400@yahoo.com

تلفن فروشگاه: 37258427-071

 تلفن همراه مدیر فروشگاه: 09367243013 آقای حسین رحمانیان

تلفن همراه مدیر سایت: 09357112662  آقای محسن رحمانیان